Utah State Fair

Utah State Fair

Time & Location

Sep 12, 2:30 PM

155 1000 W, Salt Lake City, UT 84116, USA