Utah State Fair

Utah State Fair

Time & Location

Sep 12, 4:15 AM MDT
Utah State Fair, 155 1000 W, Salt Lake City, UT 84116, USA